Gilles en Gort treden toe tot bestuur IVBN

IVBN heeft in haar gisteren gehouden ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden benoemd: Jaap Gilles en Dick Gort. Met de komst van de twee nieuwe bestuursleden heeft er een herschikking van de portefeuilles plaatsgevonden. Zo gaat Jaap Gillis zich bezighouden met de portefeuille winkels en Dick Gort wordt voorzitter van de taskforce duurzaamheid. Hij neemt daarmee de taak over van Hans Copier die eind vorig jaar voorzitter van het IVBN bestuur werd. Johan Buijs wordt verantwoordelijk voor de portefeuille kantoren.

Reacties