AM: Samenwerking ontwikkeling Voorofsche Zoom officieel van start

Gemeente Boskoop, provincie Zuid-Holland en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben dinsdag 8 februari een driepartijenovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het plan Voorofsche Zoom in Boskoop. Dit is het project dat op de GEB-locatie en het RWZI-terrein wordt ontwikkeld. Met dit plan worden 60 koopwoningen in de vrije sector ontwikkeld, waarvan maximaal 20 appartementen. Met het ondertekenen van de overeenkomst is de samenwerking tussen de partijen officieel van start gegaan. In de overeenkomst is onder meer vastgelegd onder welke voorwaarden en condities de provincie de subsidie verleent en welke taakverdeling er binnen het project is.

Wethouder Gert Dazler geeft aan blij te zijn met de ontwikkeling van deze locatie: "Met dit project krijgt de uitstraling van Boskoop een impuls. Niet alleen zijn we gebaat bij de sanering van het GEB-terrein. De ontwikkeling van woningen is nodig. En deze woningen komen op een mooie plek aan de rand van Boskoop. Hiermee hebben we straks een visitekaartje voor de gemeente bij de entree van Boskoop."

Om het plan te kunnen ontwikkelen, wordt het GEB-terrein eerst gesaneerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een provinciale subsidieregeling voor gasfabrieklocaties. Er is daaruit een subsidie van 1,5 miljoen euro beschikbaar. De totale kosten van de bodemsanering zijn 3,2 miljoen euro. Bij de sanering wordt vervuilde grond afgevoerd, waarna met het aanbrengen van een nieuwe leeflaag de locatie geschikt is voor woningbouw. De sanering wordt uitgevoerd door BAM Milieu. Voor de sanering van de grond zal bij de provincie een plan worden ingediend.

Milieugedeputeerde Erik van Heijningen: "Het is van groot belang dat we doorgaan met het opruimen van verontreinigingen uit het verleden. Alleen dan zijn er weer nieuwe ontwikkelingen mogelijk voor dit soort terreinen, zoals in dit geval woningbouw. Vandaar dat de provincie dit soort initiatieven graag ondersteunt."

Voor de invulling van de locatie zal een stedenbouwkundig plan worden opgesteld, het saneringsplan officieel bij de provincie worden ingediend en de nieuwe bestemming in het bestemmingsplan Boskoop-Dorp worden opgenomen. De diverse woningtypen krijgen straks mooi uitzicht over de weilanden of de Gouwe. De voorlopige planning is om in 2013 te starten met de bouw van Voorofsche Zoom.

Maarten Kool, directeur AM Zuid-Holland: "De ontwikkeling van het project Voorofsche Zoom is een goed voorbeeld van een creatieve en oplossingsgerichte samenwerking tussen overheid en marktpartij. Wij gaan de komende periode aan de slag om op deze prachtige groene plek in Boskoop een aantrekkelijke woonwijk te realiseren."

 

 

Reacties