Nederland bakermat van nieuw internationaal blockchainnetwerk voor vastgoed

Nederland bakermat van nieuw internationaal blockchainnetwerk voor vastgoed

Rabobank, Bouwinvest, Stekademy en DLA Piper hebben zich als eerste Nederlandse bedrijven aangesloten bij de Foundation for International Blockchain and Real Estate Expertise (FIBREE). Het internationale platform is vorig jaar juli vanuit Nederland van start gegaan en in eerste instantie hebben zeven Europese landen waaronder Nederland zich bij dit initiatief geschaard. 

 Jo Bronckers en Jan Veuger die beiden al enkele jaren actief zijn op het terrein van blockchain, hebben het initiatief tot de oprichting genomen. “Met FIBREE willen we wereldwijd vastgoedprofessionals met blockchainexperts bij elkaar brengen om gezamenlijk de mogelijkheden van blockchain te laten ontdekken. We willen verder kijken dan de hype hierover en de vastgoedsector een realistisch perspectief bieden. Wat hebben we concreet aan blockchain en welke problemen komen we hierbij tegen?”, vertelt Bronckers.

Reactie deelnemers
“Rabobank experimenteert al langer op verschillende terreinen met blockchain-technologie. Ook in de vastgoedomgeving. Wij vinden het belangrijk om onze inzichten en ervaringen te delen met de markt. Wij denken dat FIBREE op een positieve manier kan bijdragen aan beter begrip van deze technologie”, aldus Bart Jan Holleman, Senior Sector Developer Rabobank.

“Bouwinvest participeert in deze ontwikkeling om kennis te delen en nieuwe blockchain-toepassingen te onderzoeken. We verwachten dat blockchain-technologie op termijn vastgoedprocessen nog efficiënter kan maken en tevens de transparantie van vastgoedmarkten internationaal vergroot. Dit draagt voor ons als lange termijn investeerder bij aan het realiseren van stabiel rendement voor onze klanten, Nederlandse pensioenfondsen”, aldus Micha Reusen, head of innovation bij Bouwinvest.

Het platform wil de verwachtingen en mogelijkheden van deze technologie in een realistisch perspectief plaatsen, door wereldwijd de laatste stand van zaken te volgen en te delen in haar community.

Realistisch
“Het meest concrete voorbeeld hiervan is het jaarlijkse FIBREE Industry Report dat in Q1 2019 voor het eerst zal worden uitgebracht. Een belangrijke bron daarbij vormen de producten- en research-output-databases die dóór en vóór het netwerk tot stand zijn gekomen met een uitgebreid en actueel overzicht van de laatste ontwikkelingen wereldwijd”, zegt Veuger.

Daarnaast zullen, al dan niet in samenwerking met sponsoren en partners, verschillende themagerichte meetups en events worden georganiseerd om de laatste ontwikkelingen en producten onder de aandacht te brengen en te bespreken.

“De vragen die uit het netwerk naar voren worden gebracht zullen daarbij leidend zijn voor het samenstellen van de programma’s. Mocht er in het netwerk van FIBREE behoefte zijn om met een werkgroep een specifiek thema verder uit te diepen, eventueel resulterend in een position-paper, ook dan wil FIBREE, waar mogelijk, daarin faciliteren”, aldus Bronckers.

Aanmelden
Vastgoed- en blockchainprofessionals die willen participeren in het FIBREE-netwerk kunnen zich aanmelden op de website www.fibree.org. De sponsoren maken het mogelijk voor FIBREE om participatie laagdrempelig aan te kunnen bieden aan deze professionals. FIBREE komt graag in contact met aanvullende sponsoren die ook willen bijdragen in expertiseontwikkeling en het delen van best practices op het gebied van blockchain en vastgoed.

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special