Leegstandsbeheerder FMT gaat samenwerken met KEI kenniscentrum

FMT vastgoedbeheer, specialist op het gebied van leegstand en tijdelijk beheer, is partner geworden van KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing. Het partnership heeft als doel het creëren van een voortdurende kennisontwikkeling binnen stedelijke vernieuwing. Als netwerkorganisatie schept KEI een exclusieve omgeving voor haar partners, waar ontmoeting en kennisuitwisseling centraal staan. KEI zorgt voor bundeling, verdieping en verspreiding van kennis en ervaring.

Reacties