Benoeming Paul Bast binnen Bouwinvest

Met ingang van 7 februari a.s. treedt drs. Paul Bast bij Bouwinvest in dienst als Regiomanager Midden-Oost a.i. binnen de businessunit Projectontwikkeling.

Hij vervangt hiermee Wim Nijman, die ruim 28 jaar in diverse functies bij Bouwinvest werkzaam is geweest en vanaf 2003 als Regiomanager verantwoordelijk was voor alle vastgoedontwikkelingen in de regio Midden-Oost.
Per 1 mei a.s. zal Wim zijn loopbaan elders in de vastgoedsector vervolgen.

Paul Bast zal zich, samen met zijn team, richten op acquisities en het uitontwikkelen van de bestaande projectenportefeuille, al dan niet in samenwerking met derden, teneinde optimaal rendement te realiseren op de vastgoedportefeuille.



Reacties


Laatste nieuws