Eigen Haard verlengt en intensiveert samenwerking met Ultimoo

Woningstichting Eigen Haard uit Amsterdam heeft met Ultimoo Incasso uit Woerden een nieuwe overeenkomst met betrekking tot huurincasso dienstverlening gesloten, waarbij alles in het teken staat van preventie en het minnelijk oplossen van betalingsproblemen.

Op 10 december hebben Tristan Verhagen (Director Finance & Control Eigen Haard) en Arjan Stigter (Algemeen Directeur Ultimoo) hun handtekening gezet onder de nieuwe afspraken.

Focus op minnelijke oplossing
Eigen Haard wil voorkomen dat haar huurders in de gerechtelijke fase terechtkomen wanneer sprake is van een huurachterstand. Daarom heeft zij ervoor gekozen om Ultimoo aansluitend op haar eigen proces in te zetten.

De specialisatie van Ultimoo op het minnelijk traject en haar werkwijze sluit aan bij wat Eigen Haard van een incassopartner verwacht. Huurders worden door Ultimoo op een eerlijke en positieve manier gestimuleerd worden om achterstanden te betalen en dat in de toekomst ook te blijven doen. Daarnaast worden huurders die niet kunnen betalen doorverwezen naar schuldhulpverlening. Dit zorgt ervoor dat er nauwelijks nog zaken doorgezet hoeven worden naar een gerechtelijke procedure. Hier zijn alle betrokken partijen bij gebaat.

 

Meer weten?
Neem contact op met Eric Witvoet, relatiemanager huurincasso bij Ultimoo Incasso, om te horen hoe u zich ook kunt laten bijstaan door een incassopartner die betalingsproblemen op een doortastende en duurzame wijze voor u oplost, zonder de relatie met uw huurders te schaden.
T +31 6 52538865
E ewitvoet@ultimoo.nl

Reacties