Zorgfonds Syntrus Achmea doet nieuwe aankopen

Belegger Syntrus Achmea heeft twee nieuwe objecten aangekocht ten behoeve van het Zorgfonds, het Achmea Dutch Health Care Property Fund. In Apeldoorn kocht de vastgoedbelegger recent een verpleegcomplex en in Amsterdam een project met intramurale zorgwoningen. Met deze aankopen laat Syntrus Achmea zien dat door de sterk toenemende en veranderende zorgvraag als gevolg van vergrijzing en individualisering van de zorgbehoefte, een serieuze markt is ontstaan waar consumenten, pensioenfondsen en zorgaanbieders elkaar kunnen vinden.

In Apeldoorn:
Aan de Terwoldseweg in Apeldoorn wordt een nieuw gebouwencomplex voor de zorg ontwikkeld. De huurder Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o) gaat in drie van deze gebouwen zorg verlenen. Er komen 8 plaatsen voor kleinschalig wonen psychogeriatrie, 12 appartementen voor echtparen waarvan één van de partners een zorgindicatie heeft en 36 seniorenappartementen waar ZGA e.o. verzorgingshuiszorg zal leveren. Naar verwachting zullen de eerste bewoners begin 2012 hun intrek kunnen nemen in het nieuwe complex.

Dit gebouwencomplex maakt onderdeel uit van het plan ´Het Boerenerf´. Het Boerenerf is een groen en landelijk opgezet zorgproject. Het object wordt in zijn geheel langdurig (20 jaar) gehuurd en geëxploiteerd door Zorggroep Apeldoorn. Op 2 november jl. is onder grote belangstelling de bouw van Het Boerenerf officieel van start gegaan.

In Amsterdam:
Dit nieuwe zorgcomplex bestaat uit 36 intramurale zorgwoningen met 20 parkeerplaatsen en biedt ruimte voor senioren en mensen met een (verstandelijke) beperking of dementie. De appartementen zijn onderdeel van het grootschaliger ontwikkelingsplan De Banne in Amsterdam Noord waar wonen en werken zijn gecombineerd. Ook is een sportvoorziening aanwezig. De zorgunits en bijbehorende parkeerplaatsen zijn langjarig verhuurd (20 jaar) aan Cordaan.

"De objecten passen uitstekend in het beleggingsbeleid van het Zorgfonds van Syntrus Achmea. De realisatie van de zorgprojecten voorziet in de groeiende vraag naar kleinschalige voorzieningen waarbij wonen en zorg worden gecombineerd", aldus directievoorzitter Henk Jagersma.

Het Zorgfonds bouwt aan een beleggingsportefeuille in de segmenten Care en Cure. De aangekochte objecten vallen in het segment Care. De markt voor zorgvastgoed zal de komende jaren sterk in omvang groeien. Het nieuwe financieringsregime voor zorginstellingen brengt een versnelling teweeg. Het Zorgfonds vervult in deze markt de intermediairrol tussen de kapitaalverschaffers (pensioenfondsen) en de huurder van het object (zorginstellingen). Zo vinden pensioenfondsen en zorginstellingen elkaar in zorgvastgoed.

 

Reacties