VBO Makelaar pleit voor duurzaamheidscollectief

Brancheorganisatie VBO Makelaar pleit voor duurzaamheidscollectieven om de energietransitie van en energiebesparing in woningen handen en voeten te geven. De individuele benadering wordt per woning losgelaten en de verduurzaming collectief in de breedte aangepakt.

Om draagvlak bij woningeigenaren te creëren, moeten verduurzamingsmaatregelen financieel haalbaar en praktisch uitvoerbaar zijn. Een collectief biedt zowel praktische als prijstechnische voordelen en een transparante informatievoorziening. Dat waarborgt commitment in de wijk en een goede communicatie tussen partijen. Hierdoor worden aardgasloze en (bijna) energieneutrale woningen schaalbaar, betaalbaar en daardoor ook haalbaar.

Twee voorwaarden
Volgens VBO Makelaar zijn er voor succes echter twee voorwaarden. Ten eerste moet het energielabel worden vervangen door een informatief duurzaamheidslabel. Het nieuw in te voeren label moet een compleet statusoverzicht van de energiebesparing én energietransitie verstrekken. Een herijkt en uitgebreid duurzaamheidslabel kan de energetische prestaties van een woning inzichtelijker maken en informeren en aansporen tot nog te nemen energiebesparende maatregelen.

Een tweede voorwaarde is dat woningeigenaren gestimuleerd worden tot deelname aan een lokaal duurzaamheidscollectief via een financiële prikkel. Gemeenten en bewoners werken samen in een duurzaamheidscollectief waaraan subsidies en goedkope duurzaamheidsleningen worden gekoppeld. Gemeenten moeten de duurzaamheidscollectieven coördineren en aanjagen. Dat past ook bij de rol die gemeenten bij de verduurzaming hebben.

Grote impact
Hans van der Ploeg RAE RT, directeur VBO Makelaar: “Het bezit van een duurzame woning, gaat een grote impact hebben op de woningmarkt en de woningwaarde. Woningeigenaren worden nu vooral met de preek en wortel gestimuleerd om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Maar het wachten is op de zweep. En dat willen wij met dit voorstel voor zijn. Met duurzaamheidscollectieven en –energielabels maken we het woningeigenaren zo makkelijk en financieel aantrekkelijk mogelijk om hun woning zonder dwang te verduurzamen.”

Reacties