AM sluit grote deals in Banne-project Amsterdam

Ontwikkelingscombinatie Banne Binnen CV (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en woningstichting Rochdale) heeft diverse koop- en huurovereenkomsten gesloten voor het multifunctionele centrumplan De Banne in Amsterdam-Noord. Lees op VJ Profs alle betrokken partijen met wie de ontwikkelingscombinatie de deals heeft gesloten en om welke metrages het gaat.

Reacties