Plannen voor Rijnsweerd bieden kansen aan woningontwikkelaars

Het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders heeft het ‘Ambitiedocument Rijnsweerd, van kantorenpark naar woon- werkgebied’ en de bijbehorende reactienota vastgesteld. De ambitie is een meer diverse mix van werken, wonen en ontmoeten in het gebied mogelijk te maken. 

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special