Thema PROVADA 2019: 'Are we fit for the future?'

Peter Schreuter is Managing Director van PROVADA, de grootste vastgoedbeurs in Nederland. Deze driedaagse beurs, die jaarlijks in juni in de RAI Amsterdam plaatsvindt, werd dit jaar bezocht door ruim 25.000 bezoekers. In dit interview geeft hij zijn visie op de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Ook licht hij toe waarom PROVADA sponsor is geworden van de Dynamis ‘Go to EXPO’; het wielerevenement met het Leontienhuis als goede doel.

Meer verbindingen met technologie en mobiliteit
Schreuter ziet dat er steeds meer branche overschrijdende samenwerkingen aan het ontstaan zijn in de vastgoedmarkt. “Je ziet dat deze verbindingen vanuit onze sector vooral gelegd worden met technologie en mobiliteit. Maar liefst 94% van de verandering komt van buiten onze sector, niet van binnenuit,” waarschuwt Schreuter. Op de PROVADA is het inmiddels algemeen geaccepteerd dat bedrijven uit branchevreemde sectoren onderdeel uitmaken van ons platform. Schreuter ziet daarin voor de PROVADA ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Wij proberen onze bezoekers voor te bereiden op de ontwikkelingen, die eraan zullen komen én waar de vastgoedsector zich nu alvast op moet voorbereiden”, zegt Schreuter.

Klantbeleving steeds belangrijker
In gesprek met klanten valt het Schreuter op dat sociale innovatie steeds belangrijker aan het worden is. De mens en daarmee ook de klantbeleving staan bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. “We moeten ons als sector veel meer gaan verdiepen in wat de toekomstige klant wil”, zegt Schreuter. Dat geldt overigens ook voor de PROVADA zelf. In 2005, het startjaar van de PROVADA, ging het op de beurs bijna alleen om het netwerken. De afgelopen jaren is het steeds belangrijker geworden om échte verbindingen tot stand te brengen. “Aan ons als PROVADA om dat proces zo optimaal mogelijk te faciliteren voor onze exposanten en bezoekers”, aldus Schreuter. Een ander belangrijk verschil ten opzichte van jaren geleden is, dat klanten van de PROVADA veeleisender zijn geworden. “Onze exposanten eisen bijvoorbeeld dat de investering van hun beursdeelname meetbaar gemaakt moet kunnen worden”, licht Schreuter toe.

Circulariteit in ons DNA
Een belangrijke ontwikkeling die Schreuter ziet, is dat steeds meer vastgoedbedrijven aan de slag gaan met circulariteit. Ze zijn zich er terdege van bewust, dat de grondstoffen aan het opraken zijn. Schreuter: “Ik hoop echt dat circulariteit in ons DNA gaat zitten en dus niet een voorbijgaande trend zal zijn.”

Are we fit for the future?
Vers van de pers is het thema van de PROVADA 2019: ‘Are we fit for the future?’. Op 4, 5 en 6 juni 2019 zal dit thema, dat een kritische ondertoon heeft, centraal staan. Schreuter: “We hebben bewust voor deze kritische vraag als thema gekozen, omdat we verwachten dat de vastgoedsector een uitdagende tijd tegemoet zal gaan. Zeker als je naar de economische analyses en de huidige personeels- en grondstoftekorten in de gebouwde omgeving kijkt. Als de wal het schip keert, zijn we er dan wel écht op voorbereid? Laten we er alsjeblieft voor zorgen dat we als vastgoedsector relevant zijn en blijven!”

PROVADA 2019: 15de editie
Schreuter kijkt met veel vertrouwen naar 2019, het jaar waarin de 15de editie van de PROVADA zal plaatsvinden. “We zijn er trots op dat we ook in 2018 veel langjarige overeenkomsten hebben afgesloten met exposanten. Dat bevestigt dat onze klanten vertrouwen hebben in onze vaste positie, die wij de afgelopen jaren in de vastgoedmarkt hebben ingenomen”, zegt Schreuter.

Dynamis ‘Go to EXPO’
Schreuter: “Dynamis is al jarenlang een enthousiaste en betrokken PROVADA exposant. Wij sponsoren de Dynamis ‘Go to EXPO’, omdat wij het Leontienhuis, het goede doel van dit wielerevenement, een warm hart toedragen.” Het Leontienhuis is een inloophuis in Zevenhuizen (Zuid-Holland) voor mensen met een eetstoornis én hun naasten. Het is een initiatief van Leontien van Moorsel, voormalig topwielrenster. Kinderen ontwikkelen steeds vaker een eetstoornis. Het is dus juist in deze tijd belangrijk om dit goede doel te steunen”, aldus Schreuter tot slot.

Reacties