Agrarische vastgoedmarkt: traag maar stabiele prijzen

In het afgelopen halfjaar kende de markt voor agrarisch vastgoed een periode die vergelijkbaar was met het magere jaar 2009. Zowel het aantal verkopen als de prijzen bleven stabiel, hoewel dit per sector (bijvoorbeeld melkvee, varkens en glastuinbouw) verschilt. Wel is het aanbod snel toegenomen en is de verkooptijd aanmerkelijk langer geworden. Voor 2011 verwacht de NVM weinig ontwikkelingen in een rustige markt. Op VJ Profs kunnen de leden een uitgebreide lijst downloaden met alle grondprijzen en de ontwikkelingen in de verkoop van woonboerderijen.

Reacties