Oplevering winkel van 1600 m2 voor The Sting in Emmen

Vorige week vrijdag 14 januari jongstleden heeft geheel conform planning de oplevering plaatsgevonden van ca. 1.600 m2 winkelruimte aan The Sting in winkelcentrum De Weiert te Emmen. De ontwikkeling is in opdracht van de Stichting Spoorwegpensioenfonds uitgevoerd door UPIV | Uw Partner In Vastgoed in nauwe samenwerking met Becomfy.

De winkelruimte is gerealiseerd middels herontwikkeling van een voormalige modewinkel en een daarboven gelegen voormalige bioscoopruimte, gesitueerd op de hoek Picassopassage / Monetpassage. Het betreft een relocatie. UPIV | Uw Partner In Vastgoed is door eigenaresse Stichting Spoorwegpensioenfonds ingeschakeld om zorg te dragen voor verhuur van de winkelruimte aan de Picassopassage 24 (ca. 650 m2) die The Sting zal achterlaten.

De positie van winkelcentrum De Weiert binnen het centrum van Emmen zal zich de komende jaren nog verder manifesteren. Onder de naam Atalanta werkt de gemeente Emmen in samenwerking met de provincie aan een integrale stedelijke gebiedsontwikkeling met een geraamde investering van 500 miljoen euro. Atalanta biedt de gemeente Emmen en de regio veel perspectief op het gebied van werkgelegenheid, recreatie en toerisme, wonen en leven. 

Dierenpark Emmen (Noorderdierenpark), een belangrijke publiekstrekker, zal worden verplaatst naar een locatie direct tegenover De Weiert. Tevens wordt het nu al ruime parkeeraanbod rond De Weiert nog fors uitgebreid. Eind 2010 heeft de gemeente een naast de Weiert gelegen ondergrondse publieke parkeergarage met 370 plaatsen in gebruik genomen. In 2014 zal de parkeercapaciteit verder worden uitgebreid met minimaal 500 plaatsen.

Reacties