Advies: corporatiedirecteuren maximaal 8 jaar op post

Bestuurders van woningcorporaties moeten niet langer dan acht jaar op hun post blijven zitten en mogen geen exitvergoeding meer krijgen. Ook leden in de Raad van Commissarissen hebben een maximale houdbaarheidstermijn van twee keer vier jaar. Dat adviseert de Monitoringcommissie in Binnenlands Bestuur, het vakorgaan voor ambtenaren, die toezicht houdt op de gedragscode voor woningcorporaties.Reacties


Laatste nieuws