Symposium over duurzame huisvesting op 10 februari

De initiatiefnemers van het platform Duurzame Huisvesting organiseren op 10 februari aanstaande het symposium ‘Duurzame Huisvesting: wie is aan zet?' in Spant! te Bussum.

Het symposium biedt oplossingen voor het verduurzamen van de huisvestingsketen, die zich in de praktijk bewezen hebben. Het symposium is interessant voor allen die betrokken zijn bij de verduurzaming van bestaande panden; voor beleggers, projectontwikkelaars, vastgoedmanagers, facilitair managers, adviseurs, gebouwbeheerders en installateurs.

Jan Terlouw, voorzitter Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO) in een eigen stelling: "De vrijwillige maatregelen, zoals convenanten, publiciteitscampagnes en subsidies hebben de afgelopen jaren niet de nodige versnellig gebracht die nodig is om de doelstellingen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving te halen. Om deze versnelling te bewerkstelligen, is een mix van "verplichten" en "beprijzen" nodig."

Bekijk het volledige programma op www.platformduurzamehuisvesting.nl. Op deze site kunt u zich ook inschrijven. De kosten bedragen € 200. Voor leden van organisaties die aangesloten zijn bij het platform geldt een gereduceerd tarief van € 100.

Reacties