'Met dit investeringsvolume zetten wij als corporaties echt alle zeilen bij'

De 25 grootstedelijke woningcorporaties van De Vernieuwde Stad investeren in de periode 2018 tot en met 2022 jaarlijks gemiddeld €3,5 miljard in woningen, 40% meer dan vorige jaren. Dat betekent jaarlijks zo’n 8.000 nieuw te bouwen en 52.000 te verbeteren c.q. te verduurzamen woningen.

Reacties