Vandaag symposium STV voor vastgoedbeleggers

Vandaag begint het symposium van de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) op kasteel Nyenrode (vanaf 14 uur). Het symposium is bedoeld voor (potentiële) beleggers in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. De bijeenkomst heeft als doel de deelnemers te helpen tot goede beleggingsbeslissingen te komen door risico's en kansen van de verschillende aanbieders beter in te schatten.

Na het rampzalige 2009 is de markt van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen in 2010 verrassend snel opgekrabbeld. De STV merkt dat al in een vroeg stadium. Als zelfregulerende brancheorganisatie stelt de stichting zich ten doel de transparantie in de sector te vergroten. Een van de belangrijkste instrumenten daarbij is de beoordeling van conceptprospectussen van de aangesloten aanbieders. Bij de STV is inmiddels een groot deel van de aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen aangesloten. Vorig jaar werden al weer 21 prospectussen ter beoordeling aangeboden. In 2009 waren dat er slechts 8 en in 2008 nog 22.

De terugval in 2009 kwam vooral door de kredietcrisis en de daaropvolgende zware recessie. Maar ook een aantal affaires deed de sector veel kwaad. Nu de markt weer aantrekt is het volgens de STV van het grootste belang dat malafide aanbieders niet opnieuw hun kans kunnen grijpen. Dat vereist echter wel een alerte en ter zake kundige houding van de (potentiële) beleggers, zowel institutioneel als particulier. Het symposium wil de deskundigheid van de particuliere belegger bevorderen en hem beter in staat stellen het kaf van het koren te scheiden.

Het symposium onder de titel Kansen en bedreigingen voor niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen vindt vandaag plaats (woensdag 26 januari 2011) aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen en begint om 14:00 uur. Sprekers zijn STV-voorzitter Robert Weisz, Nyenrode-professor Tom Berkhout, AFM-directeur Michiel Denkers en STV-directeur John Kuik. Bij de afsluitende paneldiscussie schuift ook Manfred Kühl aan, directeur van de Holland Immo Group.

Tijdens het symposium komen zaken aan de orde als de marktvooruitzichten, de mate van zelfregulering, integriteitrisico's, de rol en de beperkingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de STV en vooral praktische tips voor de beoordeling van concrete beleggingsvoorstellen.

Aan iedere belegging zitten risico's. Daar is niets mis mee. Maar het is wel belangrijk dat die risico's zo goed mogelijk in kaart worden gebracht en afgezet tegen de mogelijke opbrengsten. Daarnaast is het natuurlijk cruciaal om malafide aanbieders tijdig te herkennen. De praktische tips en aandachtspunten die tijdens het symposium worden aangereikt, kunnen helpen voorkomen dat met de verkeerde aanbieders in zee wordt gegaan of dat er voor een beleggingsmogelijkheid wordt gekozen die niet past bij het risicoprofiel van de belegger.

De inschrijving staat open tot 19 januari 2011. Er kan worden ingeschreven via de site van de STV (www.stichtingtransparantievastgoedfondsen.nl). De kosten bedragen € 60 per deelnemer.Reacties


Laatste nieuws