'Op deze manier houden we de binnenstad van Gouda leefbaar'

Hoe zorg je voor een aantrekkelijkere binnenstad, minder CO2-uitstoot en minder overlast voor winkelend publiek en omwonenden? In Gouda zijn ondernemers in de binnenstad, de gemeente, Stichting Gouda Schoon, Promen en Beelen een samenwerkingsverband aangegaan om dit realiseren. 

Het antwoord op deze vragen is: afvalverwerking. Het samenwerkingsverband heeft als doel een alternatief te bieden voor de vele storende kliko's en afvalcontainers in de stad. Op den duur moet het initiatief ervoor zorgen dat alle grote bedrijfsafvalcontainers uit het straatbeeld verdwijnen. Dat kan omdat er nu een alternatief is: de zogenaamde witte zak. Deze zakken worden zes dagen per week opgehaald. Dit in tegenstelling tot de wekelijkse lediging van kliko’s en containers.

Stad oogt beter
Het systeem houdt in dat het vuil bij de aangesloten (horeca)bedrijven voortaan dagelijks voor 15:00 uur in witte plastic zakken wordt opgehaald. Zo wordt ook voorkomen dat inwoners volle containers als een aanmoediging zien om vuil bij te plaatsen. Het resultaat is dat de stad straks ook beter oogt voor bezoekers.

Vanaf 1 juni handhaaft de gemeente strenger op de bepaling uit de APV die bepaalt dat containers niet continu buiten mogen blijven staan, de verwachting is dat met de strengere handhaving meer interesse zal ontstaan vanuit nog niet aangesloten (horeca)bedrijven.

Minder CO2-uitstoot
Op dit moment rijden acht of negen bedrijven door de binnenstad om het afval in te zamelen. Dat gebeurt over het algemeen met vrachtwagens. Stichting Gouda Schoon huurt voor de inzameling een zogenoemde Goupil, een electrisch voertuig met chauffeur via Promen in Gouda.

Door nu met electrische wagens te rijden is er ook minder overlast voor publiek en omwonenden. De elektrische voertuigen van Promen maken minder lawaai, stoten geen CO2 uit en nemen bovendien minder ruimte in beslag. 

Social Return on Investment
Promen neemt de inzameling voor zijn rekening. Het bedrijf is werkzaam op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie. Voor de afvalinzameling voor Stichting Gouda Schoon zet Promen mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo is er niet alleen sprake van financieel rendement, maar ook maatschappelijk rendement. 

Betere scheiding van afvalstoffen
De vuilniszakken uit de binnenstad worden getransporteerd naar een 20m3 pers van Beelen. Het transporteren van de vuilniszakken naar de Beelen 20m3 wordt uitgevoerd door Promen. Beelen ledigt wanneer nodig de perscontainer. Naast een 20m3 pers wordt ook een papier container en een glascontainer op dezelfde wijze gevuld en leeggereden door Beelen. Ook deze afvalstromen worden gratis meegenomen naast de witte zakken. Dat komt direct ten goede aan een betere afvalscheiding. 

Een hoger recyclepercentage
De sorteer- en verwerkingsinstallaties van Beelen in Vlaardingen zijn state-of-the-art en worden er recyclepercentages van maar liefst 99% gerealiseerd. Door niet te scheiden aan de bron maar op de locatie van Beelen wordt niet alleen het aantal transportbewegingen gereduceerd maar wordt het afval ook beter gesorteerd, gescheiden en gerecycled.

Beeldmateriaal: ben.fitzgerald on Flickr - Flickr

Reacties