Areal Services ook voor winkelbeheer

Op het terrein van vastgoedmanagement zal Areal Services vanaf dit jaar ook toeleggen op het beheren van winkelvastgoed. Directeur Willem Masseur van Areal Services: "Wij hebben al meer dan dertig jaar ervaring als vastgoedmanagement organisatie met speerpunten als Park-, Gebouwen- en Facilitymanagement. En vanaf dit jaar gaan wij een extra accent geven aan het managen van winkelcentra."

De op Schiphol-Rijk gevestigde vastgoedmanagement onderneming is een belangrijke speler op het gebied van Park- en Gebouwenmanagement en daarnaast is het bedrijf een betrouwbare businesspartner als het gaat om het managen van winkelcentra.

Masseur: "Wij nemen eigenaren, beleggers en gebruikers de zorg uit handen als het gaat om Property Management Plus en hebben daarmee binnen de vastgoedsector al geruime tijd een stevige positie. Vergeet niet dat het managen van vastgoed steeds groter maar ook complexer wordt want het beperkt zich echt niet meer alleen tot bijvoorbeeld een gebouwencomplex sec. Het gaat primair om rendement voor de eigenaar maar uiteraard ook om het voor de gebruikers schoon, heel en veilig te houden. Kijk, dát zijn nu precies de basisbegrippen waardoor wij zo'n sterke positie hebben ingenomen."

Het bedrijf heeft al een regiefunctie over liefst 16 winkelcentra in Nederland. Het is juist deze businessunit die dit jaar krachtig zal worden uitgebreid qua kwaliteit, dus know how, en kwantiteit met de komst van winkelcentrumspecialist Jan Brouwer, die de functie van Adjunct Directeur Vastgoedmanagement gaat vervullen.

Directeur Masseur: "De waarde van het vastgoed wordt bepaald door het goed functioneren van de huurders, waaronder retailers, waardoor goede huuropbrengsten ontstaan. Maar de waarde van het vastgoed wordt ook bepaald door de locatie en het verzorgingsgebied als het om de retailsector gaat. Daarnaast speelt de representativiteit een belangrijke rol: dus schoon, heel en veilig maar ook de zorg voor huurders, huurprijsniveaus, huursystemen per sector, de juiste branchering en segmentering, marketing, communicatie en promotie. Winkelcentrummanagement is consumentgericht denken."

Met de komst van Jan Brouwer zegt Masseur zich verder te gaan specialiseren in het winkelcentrummanagement maar vooral ook door daarin uit te bouwen door meer opdrachtgevers aan te trekken.

Masseur: Wij zijn uitermate blij met de komst van Jan Brouwer want hij neemt een ruime ervaring mee als het gaat om het managen van winkelcentra. Wij hadden vorig jaar al de wens om onze businessunit Winkelcentrummanagement te versterken en prijzen ons gelukkig dat hij bij ons in dienst treedt. Een vakman van gewicht die met name als taak krijgt niet alleen de kwaliteit van onze serviceverlening aan huidige opdrachtgevers te vergroten maar vooral ook marktexpansie te gaan realiseren."

Brouwer ziet grote kansen voor Areal als het gaat om het segment Winkelcentrummanagement: "Areal heeft al bewezen een dynamische vastgoedmanagement onderneming te zijn die een belangrijke positie inneemt in de segmenten Parkmanagement, Gebouwenbeheer en Winkelcentrummanagement. Ik zie het als een regelrechte uitdaging om mij met ons team verder te professionaliseren in het management van winkelcentra. Mijn ruime ervaring en relatienetwerk zullen ons daarbij zondermeer ten goede komen."

 

Reacties