Ad Hoc en NVM gaan leegstaand agrarisch vastgoed herbestemmen

Momenteel staat circa 11 miljoen m2 agrarische bebouwing leeg, een getal dat nog explosief zal toenemen. Tijdens de Provada beklonken Ad Hoc-directeur Claudia Duinisveld en NVM A&LV-voorzitter Ard Klijsen een samenwerking om zoveel mogelijk vrijkomende agrarische bebouwing her te bestemmen.

Reacties