Minister De Jager: kans dat Portugal hulp moet vragen

Minister Jan Kees de Jager van Financien is bezorgd over de Portugese staatsfinancien, zegt hij dinsdag in gesprek met televisiezender RTL.

"Er is een kans dat Portugal hulp zal moeten vragen", aldus de minister in het programma RTLZ.

Hij benadrukt dat Portugal niet stil zit, maar dat de getroffen maatregelen de markten niet voldoende hebben kunnen geruststellen. Dat leidt De Jager af uit het gegeven dat Portugal steeds meer moeite heeft om geld op te halen op de kapitaalmarkten.

Portugal moet evenwel zelf de afweging maken voor het vragen om hulp, zoals eerder Griekenland en Ierland deden. "Andere landen kunnen Portugal niet dwingen hulp te vragen", aldus De Jager.

Als het land aanklopt bij de EU, heeft dat grote consequenties, wijst de minister. Zoals eerder gebeurde bij Griekenland en Ierland, zal het land verplicht worden om ingrijpende bezuinigingen en hervormingen door te voeren. Hij bepleit dat Portugal daarom nu al bij zichzelf te rade gaat wat nog meer gedaan kan worden.

De minister ziet naast de onrust op de financiele markten, het op orde brengen van de Nederlandse overheidsfinancien als grootste uitdaging voor 2011. Hij noemt daarbij de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en het bevriezen van de ambtenarensalarissen.Reacties


Laatste nieuws