EIB: Bodem crisis bouwsector lijkt bereikt

Na twee jaren met een totale productieverlies van 15% lijkt in de bouw de bodem te zijn bereikt. De totale bouwproductie groeit dit jaar naar verwachting met 1% en wordt voornamelijk gedragen door het herstel in de woningbouw. In de utiliteitsbouw drukt bovendien de overcapaciteit van kantoren de groei in de komende jaren. Vanaf 2012 laat de bouw een stevig herstel zien. Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in het vandaag verschenen rapport ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011'.

Ieder jaar publiceert het EIB in januari zijn verwachtingen over de ontwikkelingen rond de bouwproductie en werkgelegenheid op korte en middellange termijn. De bouw heeft twee historisch gezien zeer zware jaren achter de rug. De productie is in deze periode in totaal met 15% gekrompen, er zijn ruim 2.000 bouwbedrijven failliet gegaan en de werkgelegenheid is sterk teruggelopen. De gerealiseerde productiedaling sluit goed aan bij de ramingen die het EIB vanaf het voorjaar van 2009 heeft opgesteld. De werkgelegenheid is naar schatting met ongeveer 40.000 arbeidsjaren teruggelopen. Wel is de werkgelegenheid van werknemers in de bouw met 20.000 arbeidsjaren duidelijk minder sterk gedaald dan werd verwacht. Het werkgelegenheidsverlies lijkt relatief sterk te zijn neergeslagen in de flexibele schil van zzp'ers en (buitenlandse) uitzendkrachten, maar precieze cijfers over de omvang hiervan moeten nog worden afgewacht.

Reacties