Duurdere financiering corporaties door ‘Basel 3'?

Woningcorporaties dreigen jaarlijks honderden miljoenen extra aan rentelasten kwijt te zijn, stelt het Financieele Dagblad op 6 januari 2011. Dit zou het gevolg zijn van nieuwe kapitaaleisen voor banken. Onder de naam ‘Basel 3' vindt daarover internationaal overleg plaats.

De aanduiding 'Basel 3' komt van het Basel-comité van internationale centrale bankiers. De nieuwe kapitaaleisen zijn een gevolg van de kredietcrisis en moeten in 2019 van kracht worden. Banken zullen de komende jaren al op die nieuwe regels inspelen.

BNG en NWB
Ook de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) krijgen te maken met de nieuwe regels, ondanks hun afwijkende positie. Overheden zijn eigenaar van deze banken. Daardoor hebben ze een hoge kredietwaardigheid en kunnen ze goedkoop lenen op de kapitaalmarkt, terwijl ze relatief weinig kapitaal hoeven aan te houden. De BNG en NWB pleiten daarom voor een uitzonderingspositie voor overheidsbanken in de te maken Basel 3-afspraken.

BNG en NWB verstrekken miljardenleningen aan (lokale) overheden en semipublieke instellingen, waaronder woningcorporaties, scholen en zorginstellingen. Als de nieuwe eisen ook voor deze banken gaan gelden, wordt de financiering van deze partijen moeilijker en vooral duurder. Grote investeringen in de publieke sector komen dan in gevaar, aldus het FD.

 

Reacties