Denk mee over nieuwe kansen voor ‘de Polfermolen’ in Valkenburg

De gemeente Valkenburg aan de Geul wil het multifunctionele gebouw ‘de Polfermolen’ een nieuwe toekomst geven. Daarom worden marktpartijen uitgenodigd om deel te nemen aan een marktconsultatie die de gemeente is gestart.

Bent u ontwikkelaar of investeerder en heeft u ideeën voor een nieuwe bestemming van de Polfermolen? Dan kunt u deze aan de gemeente te presenteren.

Kennis, ervaring en creativiteit
Brink Management / Advies helpt de gemeente bij deze marktconsultatie. Het is de bedoeling om samen de mogelijkheden te bekijken voor herbestemming en/of herontwikkeling van het multifunctionele gebouw. Marktpartijen spelen een belangrijke rol in dit proces. Aan iedereen met de juiste kennis, ervaring en creativiteit wordt gevraagd mee te denken over de kansrijke mogelijkheden. Met extra aandacht voor de programmatische invulling en een toekomstbestendige exploitatie.

De publicatie van de marktconsultatie vindt u hier. Daar treft u ook het marktconsultatiedocument aan met informatie over het project en het proces.


Bent u enthousiast en heeft u interesse om mee te denken? Dan ontvangen wij graag vóór 4 mei uw schriftelijke bijdrage. Omschrijf uw ideeën zo helder mogelijk. Deze kunt u sturen naar polfermolen.valkenburg@brink.nl, t.a.v. de heer Huppertz. Op basis van de inzendingen maakt de gemeente een voorselectie en nodigt een aantal partijen uit voor een toelichtend gesprek op 8 mei of 14 mei.
 Reacties


Laatste nieuws