Bouwer Heembouw heeft een goed jaar achter de rug. De omzet groeide van €158 naar €167 miljoen en het resultaat nà belasting steeg van €4,9 naar €5,8 miljoen.

Algemeen directeur Peter Lammertink: “De bouwbranche verandert, innovatie, digitalisering en virtualisatie spelen een steeds grotere rol. Het is onze ambitie in 2020 ons bouwproces volledig virtueel uit te voeren: van ontwerp en voorbereiding tot en met de uitvoering en nazorg. Daar werken we hard aan, in nauwe samenwerking met onze strategische partners. Daarnaast is het essentieel om nog dichter bij de klant te zitten en nog beter inzicht te krijgen in wat hem drijft. Met onze klantgroepstructuur, met volledige focus op de specifieke klant en het creëren van toegevoegde waarde daarvoor, willen we onze klanten zo optimaal mogelijk van dienst zijn."

De drie klantgroepen van Heembouw, bestaande uit bedrijfsruimten, kantoren en wonen, droegen alle drie positief bij aan zowel de groei van omzet als van resultaat.

Reacties
Dossier Jaarcijfers