Aannemer gezocht voor restauratie Domtoren

De Domtoren moet gerestaureerd worden en de gemeente Utrecht is deze week van start gegaan met de aanbesteding voor een aannemer die de uitvoering op zich neemt. De aannemer wordt dit najaar gekozen en start eind 2018 met de bouw van de steiger en medio 2019 met de restauratie.

Naar verwachting neemt de restauratie vijf jaar in beslag. De kosten van het groot onderhoud schat de gemeente op €37,2 miljoen. Hierin zijn alle kosten meegenomen, waaronder de bouw van de steiger en onvoorziene kosten, exclusief btw.

Werkzaamheden
Tijdens de restauratie wordt natuursteen en baksteen aan de binnen- en buitenzijde van de Domtoren gerestaureerd en vervangen. Ook worden de natuurstenen balustrades, het voegwerk aan de buitenzijde, de installaties, het houtwerk, het lood en het leien dak van de spits, en de vaste onderdelen (o.a. carillon, luidklokken, wijzerplaten, uurwerk) voor zover nodig gerestaureerd.

Het meeste werk moet gebeuren in de lantaarn, het deel van de toren tussen 70 en 95 meter hoogte. Hier gaat het vooral om het consolideren van cultuurhistorisch waardevol materiaal dat grotendeels nog stamt uit de originele bouwtijd (1382) en het vervangen van natuursteenelementen. De eerste (0-40 meter) en tweede geleding (40-70 meter) zijn in betere staat.

Financiering
De Domtoren werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd en heeft eens in de vijftig jaar groot onderhoud nodig. Het Rijk heeft via het Erfgoedparelfonds van de provincie maximaal €4 miljoen beschikbaar gesteld, onder voorwaarde van gelijke matching door de provincie. De gemeente is met de provincie in gesprek over deze provinciale bijdrage. Voor het resterende bedrag wordt een beroep gedaan op de gemeente en worden aanvullende subsidiemaatregelen onderzocht. Daarnaast zal een beroep worden gedaan op particuliere fondsen en crowdfunding.

Foto: By Sailko [CC BY 3.0], from Wikimedia Commons.
 

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special