Heemskerk nieuwe directeur Green Park Aalsmeer

Per 1 januari 2011 heeft een directiewisseling bij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. plaatsgevonden. De heer Gregor Heemskerk is de nieuwe algemeen directeur en hij volgt de heer Piet van Ruler op. Piet van Ruler blijft wel betrokken bij de ontwikkeling van Bloomin'Holland.

In 2003 is Piet van Ruler gestart met de oprichting van de B.V. Vanaf de oprichting aan het einde van 2004 tot en met 2010 is hij de algemeen directeur van de B.V. geweest. Door de inbreng van zijn kennis, kunde en tomeloze energie, heeft hij Green Park Aalsmeer op de kaart gezet in de afgelopen jaren. Een hoogwaardig bedrijventerrein voor de sierteeltsector aan weerszijden van de nieuwe N201. Een goede bereikbaarheid via de nieuwe N201 is belangrijk en het bedrijventerrein levert dan ook een aanzienlijke bijdrage aan de omlegging van de N201.

De afgelopen jaren waren de werkzaamheden van de B.V. vooral gericht op planontwikkeling. De focus van de B.V. zal in de komende jaren echter verschuiven naar planrealisatie. De kwaliteiten en ervaring van de nieuwe directeur Gregor Heemskerk passen uitstekend bij deze nieuwe fase. Hij heeft veel ervaring met de ontwikkeling van bedrijventerreinen ondermeer in Amsterdam, Almere en Delft.

Reacties