Oudere huiseigenaren laten onderhoudsklussen vaker over aan professionele bedrijven

Twee van de vijf Nederlandse woningeigenaren huren een professioneel bedrijf in om een klus te laten uitvoeren wanneer er onderhoud aan de woning gepleegd wordt. Met name woningbezitters ouder dan 35 jaar doen dit relatief vaak, terwijl huiseigenaren onder de 35 jaar vaker klussen zelf doen of een kennis/ bekende inschakelen voor onderhoud. Dit blijkt uit een online onderzoek uitgevoerd door USP Marketing Consultancy onder 500 particuliere woningeigenaren in Nederland, in opdracht van Koninklijke OnderhoudNL, de grootste organisatie van onderhoudsbedrijven in het vastgoedonderhoud in Nederland.

Van alle particuliere woningeigenaren huurt 39% meestal een professioneel bedrijf in voor onderhoud aan de woning. Onder woningeigenaren ouder dan 35 jaar ligt dit nog iets hoger; 44% schakelt een onderhoudsbedrijf in om de werkzaamheden uit te voeren. Mensen jonger dan 35 jaar zijn minder geneigd om een professioneel onderhoudsbedrijfbedrijf of vakschilder in te huren; 43% geeft aan zelf klussen uit te voeren en nog eens ruim een kwart besteedt dit uit aan een kennis of bekende.

Daarnaast is er ook onderscheid tussen mensen die in een stadscentrum, een buitenwijk, een dorp, of op het platteland wonen. De vakschilder of een professioneel bedrijf wordt het vaakst ingehuurd door mensen die in een buitenwijk van een stad (49%) of in een dorp (36%) wonen. Op het platteland geeft men sterk de voorkeur aan zelf klussen uit te voeren (71%). Uitbesteden wél een wens van veel doe-het-zelvers
Eén van de belangrijkste redenen voor woningeigenaren om een klus zelf uit te voeren, en geen professioneel bedrijf in te huren, is het besparen van geld (63%). Ruim 40% van de doe-het-zelf klussers zou echter wel graag een professioneel bedrijf inhuren, maar doen dit dus (nog) niet om financiële redenen. Geld besparen is met name belangrijk voor huishoudens die tussen de €1675 en €3000 per maand verdienen: driekwart van de mensen in deze categorie doet klussen zelf om geld te besparen.

Prijs en deskundigheid van belang
Bij het kiezen van een vakschilder en/of een professioneel onderhoudsbedrijf kijken particulieren met name naar de prijs (76%) en de deskundigheid (66%). Woningeigenaren gaan ook uit van eerdere (positieve) ervaringen met dit bedrijf en aanbevelingen van bekenden. Om particulieren tevreden te houden moeten professionele onderhoudsbedrijven zich aan afspraken houden en voldoen aan de kwaliteitsverwachting van de klant. Ook alles netjes achterlaten en binnen het budget blijven zijn van belang voor klanttevredenheid.

Voldoen aan kwaliteitsverwachtingen en houden aan afspraken belangrijk voor woningeigenaar
Eerdere ervaringen met een professioneel bedrijf is een zeer belangrijk aspect bij het selecteren van een onderhoudsbedrijf. Om tevreden klanten te behouden is het belangrijk om aan de kwaliteitsverwachtingen te voldoen, te houden aan afspraken en binnen budget te blijven. Wanneer onderhoudsbedrijven bij een klus dit waar kunnen maken is de kans dus het grootst dat zij wederom geselecteerd zullen worden voor onderhoud aan de woning.Reacties


Laatste nieuws