Syntrus Achmea koopt record aantal woningen aan

Met de aankoop van 58 eengezinswoningen (van Woningstichting Rochdale) heeft belegger Syntrus Achmea in 2010 een record aantal van 1000 woningen aangekocht. De nieuwste aankoop betreft het herontwikkelingsplan ‘De Banne' in Amsterdam Noord. Ook zijn vijftig appartementen aangekocht en wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden voor aankoop van 38 intramurale zorgwoningen in hetzelfde complex.

Peter Appeljan, Director Woningbeleggingen Syntrus Achmea: "Ons doel is om ook de komende jaren de samenwerking met corporaties aan te halen. Enerzijds om het aantal vrije sector huurwoningen uit te breiden. Anderzijds omdat is gebleken dat een institutionele vastgoedbelegger en een meer lokaal werkende woningcorporatie elkaar op diverse vlakken goed aanvullen."

In De Banne Zuid worden de komende jaren ongeveer 1.400 nieuwe woningen en vele nieuwe voorzieningen gebouwd. Een van de projecten omvat de bouw van acht koopwoningen, 58 vrije sector huurwoningen en tien sociale huurwoningen. De eerste paal is in december geslagen en naar verwachting worden de eerste woningen in 2012 opgeleverd. Met het kopen van de vrije sector huurwoningen draagt Syntrus Achmea niet alleen haar steentje bij aan een belangrijke gebiedsontwikkeling, maar dicht tevens de kloof tussen koop en huur door te zorgen voor een grotere vrije sector huurmarkt. Hierdoor krijgen mensen met een wat hoger inkomen een ruimere keuze.

Woningstichting Rochdale is erg blij met de samenwerking met Syntrus Achmea. "Projecten als deze zouden anders in dit soort tijden onmogelijk van de grond komen", aldus bestuursvoorzitter van Rochdale René Grotendorst.

Mede dankzij deze acquisitie heeft Syntrus Achmea in 2010 het record aantal van 1000 woningen kunnen aankopen ten behoeve van de beleggingsportefeuilles van haar opdrachtgevers.

 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022