Het verdienhuis: de energieleverende woning met een EPC van -0,64!

De hoogste graad van duurzaamheid, dat is het verdienhuis. Door toepassing van een vijftal innovatieve ontwerpprincipes ontstaat deze integrale duurzaamheid van projectontwikkelaar Meacasa. Deze vooruitstrevende aanpak zorgt ervoor dat zowel de eindgebruikers, de gemeente als de omwonenden er beter van worden. Hiermee is het écht een meerwaarde voor onze samenleving als geheel.

-Energie: Meacasa realiseert woningen die enerzijds zo weinig mogelijk energie verliezen en anderzijds juist meer energie leveren dan noodzakelijk is voor huishoudelijk gebruik.
-Groen: Meacasa realiseert een groene gezonde woonomgeving binnen de plangrenzen en draagt hiermee bij aan terugdringing van CO2. Bewoners ervaren deze groene verwevenheid als een meerwaarde voor hun woning.
-Flexibiliteit: De woonplattegronden zijn zodanig ontworpen dat deze op eenvoudige wijze aan te passen zijn naar de wensen van nieuwe gebruikers.
-Deel-mobiliteit: Door gedeelde mobiliteit te integreren in de ontwikkelopgave wordt een bijdrage geleverd aan groeiende parkeerproblematiek en autogebruik.
-Water: Meacasa woningen gaan zeer bewust om met water, zowel huishoudelijk water als regenwater. Zo gebeurt warmwateropwekking op basis van daglicht en voordat warm water in het riool wordt afgevoerd, wordt het benut om ventilatielucht op te warmen.

Hoogste graad duurzaam bouwen
Integrale duurzaamheid draait hierbij om het milieu en de mens. De ontwikkeling van het duurzaam bouwen heeft de laatste jaren een flinke vlucht genomen. Mensen zijn bewuster geworden en zien de noodzaak om hier over na te denken. In 2020 streeft de overheid naar energie neutrale woningbouw. Meacasa kiest nu al voor de hoogste graad van duurzaamheid en heeft het Verdienhuis gekozen om een maximale bijdrage te leveren aan een duurzaam Nederland.

Heeft u belangstelling om uw visie op integrale duurzaamheid met ons te delen of heeft u een opgave waarbij u graag deze ontwerpprincipes wilt toepassen? Wij maken graag een verdien-afspraak. U kunt zich wenden tot: Bas Groothelm, bas@meacasa.nl, 033-3033500.Reacties


Laatste nieuws