Dichtbij mensen, ook in vastgoed

 


Het thema ‘Dichtbij mensen' boeit mij. Al eerder schreef ik over de noodzaak om burgers meer te betrekken bij de voorbereiding en ontwikkeling van (bouw-)plannen op lokaal niveau (oktober 2010). Het is mijn overtuiging dat bestuurders en politici die de moed hebben om gebruik te maken van de betrokkenheid, creativiteit en ervaring van de burger, het vertrouwen in de samenleving herwinnen. Onduidelijke en overbodige regelgeving, doorgeslagen bureaucratie, onpersoonlijke behandeling en een niet-toegankelijke houding van bestuurders,
professionals en ambtenaren, hebben geleid tot onvrede bij de burger. Het project ‘Buurtzorg' -eerder vermeld in een column- is een goed voorbeeld van dienstverlening in de zorg die professioneel uitgevoerd wordt en wars is van onnodige bureaucratie. Tot grote tevredenheid van de patiënten.

Reacties