Jongerius sluit contracten met Zayaz en Mitros

Jongerius Huurdesk, onderdeel van Jongerius Gerechtsdeurwaarders/Juristen/Incasso BV heeft de afgelopen weken een tweetal overeenkomsten gesloten met woningcorporaties Zayaz (Den Bosch) en Mitros (Utrecht).

Jongerius Huurdesk ontzorgt vastgoedorganisaties op het gebied van het huurincassoproces. Facturatie, incasso, deurwaardersdiensten en detachering zijn belangrijke vormen van haar dienstverlening. Ook kan het volledige debiteurenbeheer door Jongerius uit handen worden genomen. Klanten zijn ondermeer woningcorporaties, vastgoedbeleggers en vastgoedbeheerders. De inningsscores behoren tot de hoogste scores in de markt en deze worden tevens op een sociaal verantwoorde manier bereikt.

Deze contracten omvatten de huurincasso voor woningen respectievelijk bedrijfsonroerendgoed voor het minnelijke traject en het gerechtelijke/executie traject. Met beide partijen zijn duidelijke overeenkomsten met doelstellingen en KPI’s gesloten waarbij vooraf helder is dat een hoog niveau van dienstverlening wordt verkregen.

Beide partijen vinden voorts een goed en snel (persoonlijk) contact heel belangrijk, waardoor snel beslissingen en vervolgacties kunnen worden ingezet. Vroegsignalering (snel herkennen van schuldenproblematiek), verlaging van de uitstaande huurschuld en minder ontruimingen zijn speerpunten in het beleid van de woningcorporaties. Jongerius bleek door haar expertise in de huurincasso-branche en na zorgvuldige uitvraag de perfecte partner voor Zayaz en Mitros om deze doelstellingen te bereiken.

 

Reacties