Alles over de zakelijke inboedelverzekering

Een goede inboedelverzekering is onmisbaar voor een onderneming. Een bedrijfsinventaris is immers duur en wanneer er onverhoopt iets gebeurt, dan kan de verzekering bepaalde schadekosten vergoeden. Hoe uitgebreider de verzekering, hoe beter u als ondernemer bent beschermd. En in bepaalde gevallen zijn de zakelijke kosten om de onderneming te verzekeren aftrekbaar van de belasting.

Hoe werkt de dekking van een inboedelverzekering?
De zakelijke inboedelverzekering werkt niet hetzelfde als de particuliere inboedelverzekering. De voorwaarden zijn per verzekeraar sowieso anders. Zo kunt u bij bepaalde maatschappijen een zogenoemde combipolis afsluiten. Dit betekent dat niet alleen de zakelijke inboedel wordt verzekerd, maar ook schade door aansprakelijkheid of bedrijfsschade is gedekt.

Bij bedrijfsschade moet u denken aan schade die van invloed is op het bedrijfsproces en waarbij die in het slechtste scenario komt stil te liggen. Aansprakelijkheidsstelling houdt in dat u als ondernemer verantwoordelijk wordt gehouden voor schade aan klanten of personeel. Bij een combipolis bent u via een verzekering gedekt voor al deze zaken en betaalt u ook één premie.

Aparte polissen
U kunt voor de inboedelverzekering, het bedrijfsproces en eventuele aansprakelijkheid ook aparte polissen afsluiten. Zo stelt u zelf een verzekering samen op basis van wat de onderneming nodig heeft. Dit hoeft niet per se duurder te zijn dan alles in één verzekeren.

Wat kunt u verzekeren?
De inboedel van een onderneming omvat inventaris, dus alle roerende zaken van de onderneming. Dit kan gereedschap zijn, maar ook dure machines vallen hieronder. Ook kasgeld onderdeel van de inventaris. Verder heeft het bedrijf mogelijk voorraden. Die kunt u indelen in grond- en hulpstoffen, maar ook producten die in bewerking of emballage zijn en eindproducten. Verder kunnen draagbare elektronische apparaten verzekerd worden, en kunt u uzelf indekken voor eventuele aansprakelijkheid.

Nieuwwaarde
Wanneer de onderneming schade heeft geleden, dan zal de verzekering deze vergoeden op basis van de nieuwwaarde. Dit betekent dat het uit te keren bedrag voldoende is om de beschadigde zaken te vervangen door een nieuw en gelijkwaardig exemplaar met dezelfde kwaliteit.

Dekking en eventuele uitbreiding van de verzekering
Hoe uitgebreider de verzekering voor de inboedel, hoe meer schade is gedekt. Hier staat wel vaak een hogere premie tegenover. Naast de basisverzekering, is er ook een aanvullende verzekering. Een basisverzekering voor de zakelijke inboedel zal in principe schade door storm, blikseminslag, brand en eventuele ontploffingen dekken. Aanvullende verzekeringen dekken schade door inbraken/diefstal, hevige neerslag en vandalisme. Het verschilt echter per verzekeraar wat deze onder de basisverzekering laat vallen. Dit is te vinden in de voorwaarden van de verzekeraar.

Naast de standaard verzekering die de inventaris, voorraad, het bedrijfsproces en de aansprakelijkheid dekt, kunt u verder ook nog afzonderlijke computerverzekeringen afsluiten. Daarmee is niet alleen de computer zelf verzekerd, maar ook de software. Verder bestaan er aparte verzekeringen voor de laptop, zodat eventuele schade ook buiten de muren van het kantoor is gedekt. Ook kunt u als ondernemer aparte verzekeringen afsluiten voor machines, geld, lichtreclame, glas en goederentransport.

Meer verzekeringen nodig?
Andere verzekeringen die u als bedrijf af zult sluiten, zijn een ziektekostenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een artikel van Pricewise.nl

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021