Vergunning voor de eierhal te Nijkerk

De eierhal in Nijkerk mag worden gerestaureerd door projectontwikkelaar Aprisco. De gemeente Nijkerk heeft de hiervoor benodigde vergunning afgegeven.

De aanvraag voor de restauratie is 27 september ingediend. Aan de nu verleende vergunning is door de gemeente wel de voorwaarde verbonden dat de restauratie moet worden begeleid door een team van deskundigen. Dat was ook één van de eisen van de adviescommissie monumenten.

De wijze waarop de spanten uit elkaar worden gehaald is in de vergunning eveneens aangepast aan de wensen van de adviescommissie. Ook komt Nijkerk de commissie tegemoet door in de vergunning op te nemen dat de gevel aan het Molenplein moet bestaan uit oorspronkelijk materiaal, met aan de binnenkant een voorzetwand in verband met de isolatie.

In het begeleidingsteam krijgen de stichtingen Oud Nijkerk en Stadsgezicht, de adviescommissie monumenten en een nog te benoemen bouwhistorisch deskundige zitting. Ook professor Karel Asselbergs gaat hiervan deel uitmaken. Hij is deskundige op het gebied van de restauratie van monumenten.

De vergunning kan worden gebruikt na het verstrijken van de bezwarenperiode. Ook moet de omgevingsvergunning voor de eerste fase van het project Oosterpoort zijn verleend. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2011 is.

Reacties