Zes nieuwe adviseurs van start bij Fakton Consultancy

Fakton, het financieel-strategisch adviesbureau in vastgoed en gebiedsontwikkeling, heeft de afgelopen tijd zes nieuwe collega’s voor het team van Fakton Consultancy aangetrokken. Daarmee geeft Fakton Consultancy invulling aan de beoogde groei om haar rol als ‘top expert firm’ in de markt verder te verstevigen. Voor komend jaar verwacht Fakton Consultancy deze groei nog verder door te zetten.

Het gaat om de volgende mensen:
Rob Out MSc MRE (51) ontwikkelde zich in zijn loopbaar tot allround vastgoedprofessional bij achtereenvolgens het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Bokx Vastgoed en Ecorys. Rob ondersteunt opdrachtgevers bij hun complexe integrale gebiedsontwikkelingen en bij het in de markt zetten van lastig verkoopbare (her)ontwikkellocaties, vaak volgens de procesaanpak die Fakton al veelvuldig succesvol toepaste: ‘Verkoop in Dialoog’.

Paul van der Geer MSC MSRE MRICS RT (45) heeft als senior Taxateur ruim 20 jaar ervaring op het gebied van complexe vastgoedwaarderingsvraagstukken. Hij werkte eerder voor vastgoedfinancier FGH-bank, voor vastgoedadviseur Cushman & Wakefield (voorheen DTZ Zadelhoff) en RSP Makelaars. Naast uitgebreide kennis van en ervaring met ‘reguliere’ taxaties van uiteenlopende categorieën commercieel vastgoed verrichtte hij ook meer gespecialiseerde werkzaamheden zoals het doorrekenen van (her)ontwikkelingen en grondwaarderingen.

Marc den Hollander (32) deed zijn werkervaring op in de corporatiesector bij Havensteder. Hij ontwikkelde zich breed. Als financieel analist hield hij zich onder meer bezig met het uitvoeren van hold/sell analyses, assetmanagement en complexgewijze verkoop tot aan het rekenen aan gebiedsontwikkelingen.

Billy Chan (32) werkte eerder achtereenvolgens bij de gemeente Westland, de Heston Finance group en Syntrus Achmea Real Estate and Finance, onder meer betrokken bij herstructurering van non-performing loans. Bij Fakton Consultancy werkt hij aan het structureren van financiële businesscases en het uitvoeren van waarderingen van complexe vastgoed- en gebiedsontwikkelingsopgaven.

Marnix Uri MSc (24) studeerde cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij de master Real Estate Studies volgde. Hij combineerde zijn studie met een stage bij Ortec Finance. In deze functie adviseerde Marnix woningcorporaties bij vraagstukken over vastgoedwaardering en portefeuillesturing. Marnix houdt zich bij Fakton in de breedte bezig met uiteenlopende adviesopdrachten waar het financieel structureren van vastgoed- en gebiedsontwikkelingen centraal staan.

Tim van der Zaan (24) rondde recent de opleiding Econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam af. Tim gaat zich met een diversiteit aan vastgoedprojecten bezighouden, deels vanuit zijn invalshoek van (big)data-analyse.

Reacties
Dossier Fakton

Blog: Hoe om te gaan met kostprijsdekkende huur?

Sinds de Wet Markt en Overheid in werking is getreden moet u als gemeente een kostprijsdekkende huur in rekening brengen. Voor de veelal maatschappelijke organisaties die vastgoed huren van gemeenten betekent dit vaak een huurverhoging met mogelijk exploitatietekorten tot gevolg. Welke speelruimte heeft u als gemeente bij het vaststellen van een huurprijs in lijn met de Wet MenO? 

23 juni 2016 om 11:42 | 6 min