Breda: nieuwe hoop voor groot kantorencomplex

Het project Bishop Tower is weer enigszins vlot getrokken. De 85 meter hoge toren moet op de kruising Heerbaan/Claudius Prinsenlaan verrijzen. Projectontwikkelaar Newcon Vastgoed staat weer actief in het project.

De realisatie van de Bishop Tower, een toren met gecombineerde functies, komt iets dichterbij nu de gemeenteraad de notitie Stedelijke Programmering heeft vastgesteld. "De raad heeft nog wel amendementen ingediend, maar van wijzigingen in het oorspronkelijke bouwplan heb ik nog niet gehoord", zegt algemeen directeur Peter van den Boogaard van Newcon Vastgoed.

Volgens de directeur is de milieueffectenrapportage nu in een afrondingsfase. "En dat is een goed teken. In januari gaan we nog in gesprek met het college en ambtenaren om te kijken welke invulling we aan de Bishop Tower moeten geven. De invulling moet marktconform zijn."

Tijdens dat overleg moet duidelijk worden of de toren koopappartementen, huurappartementen of een andere invulling krijgt. "Uitgangspunt is dat het aansluit op wat de markt wil."

Reacties