Waarom VasteState het beheer van zorgvastgoed belangrijk vindt

Het gaat goed met de Nederlandse economie. We zien markten aantrekken en als vastgoedbeheerder kijken we natuurlijk altijd verder. Er is in Nederland een kwetsbare groep mensen die door bepaalde redenen moeite hebben met het deelnemen aan deze welvarende samenleving. Deze doelgroep kan een extra steuntje in de rug goed gebruiken.

"Samen met mijn team kunnen en willen wij hier een bijdrage aan leveren. Mooi en dankbaar werk voor een kwetsbare doelgroep!", zegt Erwin Hebels van VasteState in een gesprek.

Hoe is de huisvesting voor kwetsbare doelgroepen geregeld?
Hebels: "Mensen die door psychische problemen of een (lichte) beperking wonen in zorginstellingen, worden na een intensief traject begeleid naar een terugkeer in de maatschappij. Wanneer deze mensen, in goede zin zijn uitbehandeld, zoeken zorgverleners een zelfstandige woonruimte voor hen. In dit proces lopen zorginstellingen nog wel eens tegen uitdagingen aan.

De woningmarkt in Nederland is krap, waardoor het lastig is om een geschikte woonruimte te vinden. Daarnaast kost het voor de begeleiders veel tijd om cliënten te helpen bij zaken zoals een goede huurder zijn, financiën van de woonomgeving en onderhoud van de woning. Wij helpen daarom graag mee aan het realiseren van geschikte woonruimten. Ook ondersteunen we deze kwetsbare doelgroep bij het leren een goede huurder te zijn."

Hoe helpt VasteState bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen?
"
In Nederland bezitten gemeenten veel woningen die door achterstallig onderhoud niet meer worden bewoond. En dat is zonde, vinden wij! Want deze leegstaande woningen kunnen een perfect dak bieden aan cliënten die werken aan een goede terugkeer in de samenleving, huisvesting voor bijzondere doelgroepen. Wij renoveren de woningen naar de gewenste conditie. De woningen worden voor huisvesting van de cliënten ingezet en we zorgen ervoor dat de huizen geschikt zijn voor verkoop aan bijvoorbeeld woningcorporaties.

Gemeenten kunnen zo hun niet kern-portefeuille afstoten. Op deze manier kunnen gemeenten de woningen waardevol inzetten en worden de woningen gerenoveerd. De zorgdienstverlening kan de huisvestingsvergoedingen inzetten voor het verbouwen en renoveren van de woningen, waardoor de cliënten direct een woning tot hun beschikking hebben. Een win-win situatie voor gemeenten, zorginstellingen en cliënten!"

Wie neemt de rol als verhuurder op zich?
"
Ten tweede staan de ambulant begeleiders voor een andere uitdaging. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat cliënten in een periode van 5 jaar geheel zelfstandig kunnen wonen. Wij vinden het belangrijk dat deze zorgverlener de beste zorg kan bieden, daarom begeleiden wij de cliënt als (zorg)vastgoedbeheerder naar het zijn van een goede huurder.

We leren de cliënten zélf verantwoordelijkheid te nemen voor de woon- en leefomgeving en helpen hen bij zaken als het onderhouden van de woning. Hierdoor wordt de zorgverlener ontlast en kan deze zich concentreren op de zorg van cliënten, met als doel hen uiteindelijk zelfstandig te laten wonen."

Wij zijn niet die traditionele vastgoedbeheerder maar denken vooruit. Kunnen wij u helpen op het gebied van propertymanagement specifiek voor de zorg? Neem dan contact met ons op!

Reacties