Middels het VJ Panel kunt u deelnemen aan onderzoeken naar ontwikkelingen in de vastgoedsector. Het eerste onderzoek gaat over retail. Als u onze enquête invult, maakt u kans op een gratis jaarabonnement of een gratis congreskaart. U kunt hier deelnemen.

Vastgoedjournaal en USP Marketing Consultancy gaan een samenwerking aan wegens hun gezamenlijke ambitie om trends en actuele ontwikkelingen in de vastgoedsector te onderzoeken en te duiden. Vastgoedjournaal doet dit vanuit journalistiek oogpunt en USP als marktonderzoeksbureau.

Extra inzicht
‘’Cijfermatige onderbouwing kan voor extra inzicht zorgen,’’ vertelt Wiebe de Ridder, managing consultant van USP. ‘’Op basis van deze gemeenschappelijke ambitie en wederzijds aanvullende kwaliteiten gaan we aan de slag met een serie thematische onderzoeken om nieuwswaardige inzichten te kunnen delen met de vastgoedsector.’’

Hoe werkt het?
De lezers van Vastgoedjournaal zullen via de website, nieuwsbrieven en social media geïnformeerd worden over de onderzoeken die aanvangen en de meest interessante resultaten die hieruit voortkomen. De Ridder: ‘’We zullen maximaal tien keer per jaar een verzoek doen om deel te nemen aan de onderzoeken. We willen elke vastgoedprofessional uitnodigen om zich aan te melden voor het VJ Panel en een paar keer per jaar de online vragenlijsten in te vullen.’’

Ervaringen van de lezers
“Door deze samenwerking verhogen we de kwaliteit van onze berichtgeving, omdat nog gerichter kan worden geput uit de ervaringen van onze lezers. Bovendien kunnen zij hun vastgoedbeleid nog beter afstemmen op de uitkomsten van de onderzoeken,’’ aldus VJ-hoofdredacteur Rogier Hentenaar.

Deelnemen aan het eerste onderzoek
VJ-lezers die aan het onderzoek naar retailvastgoed willen deelnemen kunnen deze link volgen. De door u ingevulde gegevens zijn anoniem, worden vertrouwelijk bewaard en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het onderzoek.

Aanmelden voor het VJ Panel
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe onderzoeken? Dan kunt u zich via deze link aanmelden voor het VJ Panel. U krijgt dan maximaal tien keer per jaar een mail met daarin een link naar het nieuwste onderzoek.

Foto: Created by Jannoon028 - Freepik.com.
 

Reacties