Politieke partijen in Brabantse steden willen investeren in binnensteden

De politieke partijen van de vijf grootste Brabantse steden (B5) hebben investeren in binnenstad hoog op de agenda staan. Dat blijkt uit analyse van 35 lokale verkiezingsprogramma’s door Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen in de aanloop van de Brabantse Vastgoeddag woensdag.

Het meest inspirerende verkiezingsprogramma voor wat betreft de aanpak van de binnenstad is volgens Pen die van D66 Eindhoven. “Wat opvalt is dat uit de analyse van de verkiezingsprogramma’s blijkt dat aandacht en investeren in de binnenstad hoog op de agenda staat en in lijn ligt met eerdere analyses van mijn hand”, constateert Pen.

“In de B5 (Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg) is er veel aandacht voor de binnenstad en je ziet dat de binnenstad echt wordt gezien als het duurzaam kloppende hart van de stad”.

De bevindingen van Pen op een rij:

1. De binnenstad moet klimaatadaptiever en liefst circulair. Het terechte besef is er dat klimaatverandering heel veel betekent.

2. In verlengde hiervan zullen de centra sterk vergroenen, autoluwer worden, fiets/voet en OV krijgen veel aandacht en veel meer gebruik maken en aanhaken op water in en om de binnenstad,

3. Er wordt stevig ingezet op schoon, heel en veilig. Beheer en onderhoud doet ertoe. Bevestigt beeld place to be en belang quality of life.

4. Geheel in lijn met het proefschrift van Gerard Marlet 'de aantrekkelijke stad' zetten de steden in op de combinatie van cultuur, kunst, erfgoed, toerisme en leisure en wat city marketing. Opmerkelijk is hoe weinig aandacht er is voor horeca en culinaire aangelegenheden.

5. De komende jaren zal fors worden ingezet op P+R/transferia en slimme binnenstedelijke distributie.

6. Wonen en vooral wonen voor jongeren en studenten krijgt zeker aandacht, maar voorgaande zaken krijgen meer aandacht. Opmerkelijk is dat wonen voor ouderen in de binnenstad geen aandacht krijgt.

7. Binnensteden haken nadrukkelijk aan op spoorzones, nabij gelegen havens, waterpartijen/kanalen en in tegenstelling tot compactere en vitalere focus van middelgrote Brabantse binnensteden doen de B5 dit juist niet.

8. Retailagenda, retaildeals en meer algemeen het belang en dynamiek in de retail krijgt relatief weinig aandacht in de verkiezingsprogramma’s. Weer een bevestiging van in mijn ogen positieve trend binnenstad als ‘place to be and meet’ in plaats van ‘to buy’.

9. Retaildebat lijkt vooral te gaan over het loket ‘makkelijke oplossingen’ zoals gratis/goedkoop parkeren, koopzondagen en openingstijden. Dit is vooral op korte termijn van belang maar zet geen zoden aan de dijk, vindt Pen.

Laatste kaarten beschikbaar voor de Brabantse Vastgoeddag, klik hier.Reacties


Laatste nieuws