Lager vermogen huishoudens door hypotheek

Nederlandse huishoudens hadden begin dit jaar een vijfde minder vermogen dan begin 2009. Dat komt vooral door de waardedaling van woningen en de lichte toename van de hypotheekschuld. Werknemers leverden verhoudingsgewijs meer in op hun vermogen dan zelfstandigen. Dat meldt het statistisch bureau CBS vanochtend. Vastgoedjournaal verwacht dat dit cijfer nog verder zal verslechteren nu bijna 2011 is bereikt.

Het CBS: "Begin 2010 kwam het doorsnee-vermogen van huishoudens uit op 33 duizend euro. Een jaar eerder was dit nog 42 duizend euro. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de waardevermindering van de eigen woning in 2009. Bijna zes op de tien huishoudens hadden een eigen woning. Op 1 januari 2010 was de waarde hiervan 237 duizend euro. Begin 2009 was dat 254 duizend euro. Daar komt bij dat de hypotheekschulden toenamen van 150 duizend euro in 2009 naar 155 duizend euro in 2010. Ook de overige schulden stegen, van 31 tot 35 duizend euro."

Reacties