Start voor gebiedsontwikkeling Schaepman in Zwolle

Gemeente Zwolle, gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Schaepman hebben mondeling overeenstemming bereikt over de verkoop van de locatie Schaepman gelegen op het Kraanbolwerk. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van dit gebied.

De toekomstige ontwikkeling van de Schaepmanlocatie kan mede tot stand komen dankzij bijdragen van het rijk en de provincie Overijssel. Het rijk draagt € 5 miljoen bij aan de ontwikkeling van deze locatie. De gemeente en de provincie Overijssel investeren beide een bedrag van € 2,5 miljoen.

Reacties