Verkoop gemeentelijk vastgoed in de praktijk: de casus in Amsterdam

Hoe werkt de verkoop van gemeentelijk vastgoed in de praktijk? Metafoor Vastgoed en Software vertelt in dit artikel hoe zij in een makelaarsrol de gemeente Amsterdam heeft geadviseerd om het gemeentelijk bezit verkoopklaar te maken. 

Het Amsterdams college van Burgemeester en Wethouders heeft begin 2014 ingestemd met de Stedelijke Vastgoedstrategie. Een belangrijk uitgangspunt uit de strategie is dat de gemeente alleen nog vastgoed in bezit wil hebben dat ingezet wordt voor gemeentelijke beleidsdoelen.

Al het overige vastgoed, waaronder woningen, kantoren en winkelruimtes, beschouwt de gemeente als ‘commercieel vastgoed’. Panden uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille in deze laatste categorie ondersteunen geen beleidsrol en kunnen daarom in principe worden verkocht, middels uitgifte in erfpacht (Bron: Vastgoedjournaal).

Makelaarsrol
Bij de gemeente Amsterdam heeft Metafoor Vastgoed en Software gevraagd om voor bepaalde onderdelen te ondersteunen bij de verkoop van het gemeentelijk vastgoed. Zaina Benmbarek is hier namens Metafoor werkzaam als Assistent Makelaar Gemeentelijk Vastgoed. De afdeling Gemeentelijk Vastgoed is verantwoordelijk voor het beheer, het dagelijks en meerjarig onderhoud en het aan- en verkopen van vastgoed. Ook is dit team verantwoordelijk voor het (tijdelijk) verhuren van leegstaande ruimten en het ontwikkelen van strategisch vastgoedbeleid.

Zaina maakt vanuit haar makelaarsrol deel uit van het Verkoopteam Woningen. Dit team is verantwoordelijk voor het verkopen van woningen die geen gemeentelijk beleidsdoel dienen. De gemeente maakt vervolgens een lijst van woningen die afgestoten kunnen worden, deze lijst komt bij het verkoopteam terecht. Per pand wordt er dan bepaald welke procedure er gevolgd gaat worden.

Verkooptraject zorgvuldig
Het verkooptraject wordt zorgvuldig voorbereid. Het verkoopteam doet als eerst diverse onderzoeken zoals bodemonderzoeken, een asbestinventarisatie en NEN2580 metingen. Vervolgens wordt er gekeken naar de onderhoudstoestand, naar de bestemmingen die op het pand rusten en of er nog andere bijzonderheden zijn waar rekening mee gehouden dient te worden. Tot slot gaat het team in nauw overleg met externe makelaars om de waarde en de vraagprijs te bepalen.

In het geval er huurders in de woning aanwezig zijn worden die per brief geïnformeerd over de mogelijke verkoop en er volgt een persoonlijk gesprek vanuit het verkoopteam. Tijdens dit gesprek zal het team de huurders volledig informeren over het beleid van de gemeente. Daarnaast zal het team de procedures die er gevolgd worden toelichten en met de huurders bespreken wat het gehele proces voor hen betekent.

Het verkoopproces
Tijdens het verkoopproces dragen externe makelaars zorg voor het adviseren over de waarde van de te verkopen panden, het samenstellen van een verkoopbrochure, het zo breed mogelijk aanmelden van de objecten op internet (o.a. op funda en hun eigen website), het informeren van geïnteresseerden en het inplannen en begeleiden van de bezichtigingen. Het verkoopteam van de gemeente Amsterdam is tijdens dit traject het eerste aanspreekpunt voor de externe makelaars.

Verkoop gemeentelijke woningen
Na een zorgvuldige voorbereiding start de verkoop van de woningen. Het verkoopteam is verantwoordelijk voor het controleren van de ontvangen biedingen en het adviseren van de directie Gemeentelijk Vastgoed met betrekking tot de ontvangen biedingen en de gunning.

Hierna wordt het gehele verkoopdossier naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd, welke het beoordeelt en bestuurlijke goedkeuring geeft voor de vestiging van het recht van erfpacht. Na bestuurlijke goedkeuring zorgt het verkoopteam met ondersteuning van Metafoor dat de notaris alle goedkeuringen en de uitkomsten van de screenings ontvangt, zodat het recht van erfpacht geleverd kan worden.

Verkoop gemeentelijk vastgoed
Elke gemeente vult haar verkoopopgave anders in. De markt is in elke gemeente anders en de portefeuille heeft in elke gemeente een andere samenstelling. Toch zijn er overeenkomsten. Metafoor Vastgoed en Software gaat graag het gesprek aan met gemeenten die ook op zoek zijn naar een passende aanpak voor het verkopen van gemeentelijk vastgoed.

Voor meer informatie: Peter Broer 06 10286475 of peter.broer@metafoor.nl

Reacties
Dossier Gemeentelijk vastgoed

Benchmark Gemeentelijk Vastgoed: verkoop eigen bezit neemt toe + RAPPORT

Gemeenten sturen steeds duidelijker op een kernvoorraad aan gebouwen en zetten meer vastgoed in de verkoop. Maar op het punt van verduurzaming valt er nog veel te winnen. Dit blijkt uit de resultaten van de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2017 gehouden onder 20 grote Nederlandse gemeenten. Klik verder voor het hele rapport.