Gemeente Delft start verkoop herontwikkelingsobject

De gemeente Delft start binnenkort onder begeleiding van DTZ Zadelhoff met de verkoop van het voormalige schoolgebouw aan de Hugo de Grootstraat 59. De verkoopprocedure ten behoeve van herontwikkeling wordt op dit moment voorbereid. Het gebouw ligt vlakbij het historisch centrum van Delft.

Het schoolgebouw is rond 1920 gerealiseerd en is door zijn bouw- en verschijningsvorm van bijzondere architectonische waarde. Daarom is het opgenomen in het MIP (Monumenten Inventarisatieproject). De verwachting is dat het gebouw bij de herziening van het bestemmingsplan Noordwest 1 wordt aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol (het heeft geen monumentenstatus).

Dit complex is in 2001 door de Gemeente Delft gekocht van de Stichting Holland-Maas Onderwijsgroep. In verband met gemeentelijke afspraken moet op de begane grond ook een kinderopvang/kinderdagverblijf worden gerealiseerd. De gemeente zal de verplichting op zich nemen tot realisatie van de benodigde buitenspeelruimte voor het kinderdagverblijf. Over het gebruik van de buitenspeelruimte maken de toekomstige eigenaar/huurder en de gemeente nadere financiële afspraken.Reacties


Laatste nieuws