Arnhems kantoor wordt kinderdagverblijf

Kinderopvang organisatie Skar huurt een solitair kantoorgebouw ter grootte van 650 m² in Arnhem-Zuid aan de rand van de nieuwbouwlocatie Schuytgraaf ten behoeve van een kinderdagverblijf. De functieverandering van het gebouw kwam tot stand door de constructieve samenwerking tussen huurder, verhuurder, gemeente en adviseurs.

Een positieve uitslag van een door de gemeente Arnhem uitgevoerde Quickscan bleek voor huurder en verhuurder voldoende basis om de bestemmingsprocedure in te gaan. Inmiddels is in relatief korte tijd aan de huidige bestemming "kantoren" de bestemming "maatschappelijke doeleinden" toegevoegd, hetgeen de weg heeft vrijgemaakt voor de vestiging van het kinderdagverblijf. De verhuurder werd bij de verhuur van dit kantoorgebouw in alle facetten van de onderhandeling geadviseerd door Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars e.e.a. in collegiale samenwerking met Meeùs Arnhem. Reacties