Corio-topman Groener in RvC Bouwinvest

Gerard Groener MRE, CEO van Corio, is per 7 december 2010 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Bouwinvest. Hij vervangt hiermee de heer drs. Jaap Blokhuis die sinds 31 mei 2007 deel uitmaakte van de Raad van Commissarissen en per 1 december 2010 is teruggetreden.

Met de benoeming van de heer Groener bestaat de Raad van Commissarissen van Bouwinvest uit de volgende personen:
De heer drs. J.C. van Ek, voorzitter
Mevrouw drs. M. Sint
De heer prof. dr. J.M.G. Frijns
De heer ing. G.H.W. Groener MRE

Met een totaal belegd vermogen van circa €5,2 mrd is Bouwinvest een van de grootste onafhankelijke vastgoedvermogensbeheerders in Nederland voor institutionele investeerders, met als grootste aandeelhouder het pensioenfonds bpfBOUW. Bouwinvest biedt drie Nederlandse vastgoedfondsen aan: een woningfonds, een kantorenfonds en een winkelfonds. Een eigen ontwikkeltak voorziet het woningfonds van nieuwe projecten. Daarnaast bestaat de portefeuille uit internationale investeringen in Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Reacties