Blog: 'Grip op energieverbruik in de zorg'

Zorginstellingen met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar uit te voeren. Dennis Ostendorf van MAIN Energie legt in zijn blog uit hoe dat te verwezenlijken is. 

“Iedere dag dragen duizenden zorgprofessionals met hun kennis en toewijding bij aan de kwaliteit van het leven van patiënten en hun omgeving. Niet voor niets behoort onze zorg tot de beste van Europa.” Wijze woorden van de opstellers van het kersverse regeerakkoord. Om deze kwaliteit voor de komende jaren te bewaken zijn er partners nodig om de verschillende verduurzamingsdoelstellingen te behalen.

Bijvoorbeeld met betrekking tot de Handhaving Wet Milieubeheer. De bestuursrechtelijke handhaving van de Wet Milieubeheer ligt bij de gemeenten die het op hun beurt onder kunnen brengen bij de Omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten).

De Wet Milieubeheer en de uitwerking in het Activiteitenbesluit verplicht bedrijven en instellingen, inclusief zorginstellingen, kantoren, winkels en scholen, met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar uit te voeren.

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om de implementatie van deze energiebesparende maatregelen te versnellen. In de Nationale Energie Verkenning 2016 is beschreven dat een groot deel van de doelstelling voor bedrijven voor 2020 moet zijn bereikt.

Energiescope voor de zorg
Indien u een grootverbruik aansluiting heeft zijn specifieke energiebehoeftes moeilijk te achterhalen. Daarom heeft MAIN Energie Energiescope ontwikkeld. Deze digitale tussenmeter oplossing, één van onze MAINnovaties, maakt het mogelijk om het energieverbruik van een bepaalde afdeling of zelfs kamer inzichtelijk te maken.

Zodat u daadwerkelijk grip en inzicht krijgt op uw energieverbruik en mogelijk een duurzamer zorgbeleid kunt realiseren. Dit is maar een van de vele toepassingen van Energiescope. Denk ook aan het individueel uitlezen van de stroombehoefte van een MRI-scanner, een ultrasoundsysteem, en een CT-scanner. De energiebehoefte van deze apparaten zijn enorm, en daarmee ook het sluipverbruik dat u mogelijkerwijs kunt beperken. Daarnaast hebben dergelijke apparaten een grote invloed op de kwaliteit van de stroom, waar uiteindelijk de volledige energienota hoger door wordt.

Andere oplossingen
Natuurlijk zijn energiezuinige oplossingen voor kantoren ook toepasbaar in de zorg. Denk daarbij aan het luchtverversingssysteem van bijvoorbeeld operatiekamers. Door de luchtverversing van de operatiekamers afhankelijk te maken van de vraag of deze ook daadwerkelijk in gebruik zijn kan op de energiekosten worden bespaard.

De noodzaak van het beperken van het energieverbruik wordt ook onderkend door de overheid. In het jongste Regeerakkoord heeft men met het zogenaamde Energieregistratie- en Bewaking Systeem (EBS) verplicht gesteld voor kantoren. Voor gezondheidszorg- en welzijnsorganisaties was dit al verplicht sinds eind 2015.

Wij merken alleen dat de overheid dit niet controleert, en daarom attenderen wij onze zorgklanten proactief op de potentie van energie efficiëntie in hun sector. Dit is niet de enige wet- en regelgeving waar u met EnergieScope op inspeelt. Ook voldoet u met Energiescope deels aan wetgeving zoals de EER (Energie Efficiëntie Richtlijn van de Europese Unie) of het activiteitenbesluit van Wet Milieubeheer.

Dennis Ostendorf is commercieel directeur bij MAIN Energie

Wilt u meer weten over Energiescope. Via deze link vindt u meer informatie over deze MAINnovatie.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021