Donner: corporaties kunnen financiële druk verlichten

Woningcorporaties komen onder zwaardere financiële druk te staan. Maar ze hebben wel een aantal mogelijkheden om hun positie te verbeteren. Dat schrijft minister Donner in een brief aan de Tweede Kamer, ter voorbereiding op het Algemeen Overleg van 8 december.

Donner schrijft de brief als reactie op de artikelen in de Volkskrant van 18 november. De Kamer vroeg daarom. De minister geeft in de brief zijn visie op bedreigingen die zich kunnen voordoen: de crisis, een rentestijging en het rijksbeleid. Volgens Donner hebben corporaties nog steeds een stevige vermogenspositie en zijn het vooral de kasstromen waar de toenemende druk zich manifesteert.

Maar corporaties hebben ook mogelijkheden om hun financiële positie te verbeteren. De minister stelt daarbij vast dat deze mogelijkheden niet voor alle corporaties hetzelfde zijn. Daarom worden de financiële effecten van rijksmaatregelen zowel macro als voor verschillende typen corporaties doorgerekend door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en het Ministerie van BZK/WWI samen.

Reacties