Er waren 208 dagen voor nodig, maar nu ligt er een regeerakkoord. Een regeerakkoord met een hoofdrol voor het klimaat. Er komt zelfs een nieuwe ministersfunctie: de minister van Economische Zaken en Klimaat. De plannen zijn ambitieus, gaat het lukken om iedereen daarin mee te krijgen?

Koploper binnen Europa
Voldoen aan het klimaatverdrag van Parijs is al niet eenvoudig, maar het nieuwe regeerakkoord gaat nog een stap verder. Nederland moet een koplopersrol vervullen binnen Europa als het gaat om klimaat. Het doel dat door de vier regeringspartijen is vastgesteld is een CO2-reductie van 49% ten opzichte van 1990. Dit kan alleen worden bereikt door meer energie duurzaam op te wekken én er zuiniger mee om te gaan. Duurzame energieopwekking wordt beloond, energiebesparing wordt gestimuleerd. Tegelijkertijd wordt milieubelastend gedrag bestraft, o.a. door CO2-uitstoot extra te belasten.

Bij veel ondernemers is de afgelopen jaren het besef gegroeid dat we het anders moeten doen. Niet voor niets heeft ING REF zich samen met circa 20 ondernemers uit de vastgoedbranche verbonden aan de 2 degrees challenge, een noodkreet om aandacht voor het milieu. Het is goed dat ook de politiek zich nu zo duidelijk uitspreekt: beter omgaan met onze aarde is noodzaak.

Groen vastgoed is de norm
Gebouwen zijn de grootste vervuilers, dus als vastgoedprofessional heeft u op dit gebied een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die u ongetwijfeld zelf voelt, maar die inmiddels ook maatschappelijk zo wordt ervaren. Vergelijk het maar met roken: de afgelopen jaren is de houding ten opzichte van roken compleet veranderd, niet-roken is de norm. Eenzelfde omslag is te zien bij vastgoed: groen vastgoed is de norm. Bruin vastgoed wordt steeds minder gewaardeerd, zowel maatschappelijk als financieel.

Vastgoed verduurzamen kan op talloze manieren, van LED-verlichting tot zonnepanelen en WKO-installatie. Dergelijke investeringen zijn financieel aantrekkelijk dankzij subsidie vanuit de overheid. Daarnaast leveren ze veel op, want de energielasten gaan omlaag en het is minder belastend voor het milieu. De gebruikte energie kan duurzaam worden opgewekt en door de juiste isolatie is de energievraag lager. Dat is de investering waard.

Overheidssteun voor verduurzaming optimaal inzetten
De minister die zich sterk gaat maken voor het milieu wordt Eric Wiebes. Als minister van Economische Zaken en Klimaat krijgt hij de taak om de regeringsplannen op het gebied van milieu om te zetten in daden. Met recht een uitdaging. Wij staan in elk geval klaar om hem te helpen. We kennen alle stimuleringsregelingen en blijven continu op hoogte van de ontwikkelingen. Zo kunnen we de steun van overheid optimaal inzetten en wordt uw project financieel voordelig uitgevoerd, met aandacht en respect voor het milieu.

Behoud van Nederlandse identiteit
Naast klimaat is het behoud van de Nederlandse identiteit een thema in het regeerakkoord. Het Rijksmuseum heeft het belang hiervan al eerder erkend (kinderen tot en met 18 jaar krijgen gratis toegang), maar de regeringspartijen hebben nu besloten scholieren te verplichten tot een bezoek. Ook het Wilhelmus zou tot de verplichte lesstof moeten behoren.

Dit zijn maatregelen waar menigeen een vraagteken bij zet, maar gelukkig is er minder discussie over de plannen als het gaat om een andere uiting van onze identiteit: monumenten. Unieke gebouwen met een lange en boeiende historie. De komende kabinetsperiode mag er opnieuw worden gerekend op financiële steun voor het behoud van monumenten voor de toekomst. Aan monumenteigenaren de taak om subsidieaanvragen volledig en correct in te dienen. Een proces waar wij als subsidieadviseur graag aan bijdragen, om de kans op een positieve beoordeling en maximaal resultaat te vergroten.

Mitchell Gmelich is directeur/eigenaar Van Draeckeburgh. Hij is bereikbaar op mg@vdsf.nl en Linkedin: nl.linkedin.com/in/mitchellgmelich/

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021