Airbnb-verhuur waarschijnlijk nog verder ingeperkt in Amsterdam

Amsterdam is bezig met een kruistocht tegen toeristische verhuur via websites als Airbnb. Woningeigenaren mogen nu maximaal zestig dagen per jaar hun woning op deze wijze verhuren, maar het heeft er alle schijn van dat dit aantal gehalveerd gaat worden.

Reacties
Dossier Airbnb

Wederom vraagtekens bij cijfers over 'Airbnb-overtreders'

Van de Nederlanders die via Airbnb hun woning verhuren, overschrijdt 42% de 60 dagen. Dat blijkt uit onderzoek van vier Europese kranten: Trouw, Le Monde, De Tijd en Süddeutsche Zeitung. Dat leidt tot vraagtekens bij de cijfers die Airbnb bekendmaakte voor Airbnb-imperium Amsterdam.

7 augustus 2017 om 11:06 | 2 min