Obligatiehouders Homburg akkoord met wijziging

De beleggers die in het bezit zijn van de Homburg obligatieseries 8, 9, 10 en 11 hebben hun goedkeuring verleend om de voorwaarden van hun obligaties te veranderen zoals door Homburg Invest is voorgesteld. Zo wil Homburg de mogelijkheid hebben om de obligaties vervroegd af te lossen of om te zetten in aandelen. Op deze wijze hoopt Homburg te kunnen besparen op de relatief hoge rente van deze obligaties (circa 7,5% per jaar).

Volgens Homburg Invest hebben 77% van de beleggers die de Homburg obligatieseries 8, 9, 10 en 11 vertegenwoordigen, met 88% vóór de voorgestelde aanpassingen ingestemd. Voor elke serie Homburg-obligaties is dus voldaan aan het vereiste quorum (2/3 van de nominale waarde van alle uitstaande obligaties) voor schriftelijke besluitvorming.

"Wij willen alle houders van Homburg obligaties hartelijk bedanken voor het goedkeuren van dit voorstel," aldus Richard Homburg, bestuursvoorzitter en Chief Executive Officer van Homburg Invest.

 

Reacties